Posledná aktualizácia 26.01.2015
 
Zostañ fanem


Obiekty zabytkowe:
 • Historyczne centrum Bratys³awy - Stare Miasto (Staré mesto)
 • Brama Michalska (Michalská brána)
 • Katedra œw. Marcina (Dóm sv. Martina)
 • Rynek G³ówny (Hlavné námestie)
 • Stary Ratusz (Stará radnica) i Fontanna Maksymiliana (Maximilánova fontána)
 • Pa³ac Prymasowski (Primaciálny palác) i Fontanna œw. Jerzego (fontána sv. Juraja)
 • Najstarszy koœció³ - Koœció³ franciszkañski (Františkánsky kostol) z pol. XIV w.
 • Seria 6 tapiserii – jedna z najcenniejszych ekspozycji Galerii Miasta Bratys³awy
 • Academia Istropolitana
 • Pa³ac Mirbacha (Mirbachov palác)
 • Reduta
 • Pa³ac Grassalkovicha (Grassalkovichov palác) i ogród z 1760 roku – Pa³ac Prezydencki (prezidentský palác)
 • Dom u Dobrego Pasterza (Dom u dobrého pastiera) – rokokowy dom zbudowany w 1760 roku
 • S³owacki Teatr Narodowy (SND) - Nám. ¼. Štúra
 • Uniwersytet Komeñskiego (Univerzita Komenského) - Šafárikovo nám.
 • Biblioteka Uniwersytecka (Univerzitná knižnica)
 • Niebieski Koœcio³ek (Modrý kostolík)
 • Pa³ac Palffyego (Pálffyho palác) i inne
 • Zamek Bratys³awski (Bratislavský hrad)
 • pomnik Slavín
 • S³owackie Muzeum Narodowe (Slovenské národné múzeum)
 • S³owacka Galeria Narodowa (Slovenská národná galéria)
 • ruiny zamku Devín (nad sp³ywem rzek Morava i Dunaj)
 • antyczna Gerulata - rzymski obóz wojskowy w miejscowoœci Rusovce
 • W dalszej okolicy: 30 km – 50 km
 • Modra – miejscowoœæ s³yn¹ca z produkcji wina
 • Gabèíkovo – zapora wodna
 • Èuòovo– obszar uprawiania sportów wodnych – rafting
 • Smolenice – zamek
 • Mariánka – miejsce pielgrzymek
 • Aquapark Senec czyli relaksacyjno – rekreacyjny park wodny
 • Zamek Èervený Kameò
 • Jaskinia Driny
 • Mosonmagyarovar – uzdrowisko z lecznicz¹ wod¹ termaln¹ – Maïarsko
 • Atrakcje
 • Restauracja UFO usytuowana na szczycie pylonu Nowego Mostu (Nový most)
 • Koliba /tor bobslejowy – sezon letni/
 • Rejs widokowy statkiem po Dunaju
 • Restauracja Wie¿a (Veža) – widok na panoramê Bratys³awy i okolicê
 • Przeja¿d¿ka widokowa po centrum historycznym mini poci¹giem turystycznym „Prešporáèik“
 • Nowy Most (Nový most)
 • Most Apollo
 • Centrum targowe Incheba (Výstavisko Incheba)
 • S³owacka Rozg³oœnia Radiowa (Slovenský rozhlas) – konstrukcja stalowa w kszta³cie odwróconej piramidy
 • Centra handlowe:
 • Polus City Center
 • Aupark - Petržalka
 • Avion Shopping Park - Trnávka
 • Soravia Shopping Park - Zlaté piesky
 • Tesco /Petržalka, Lamaè, Zlaté piesky/, czynne 24h
 • Galan
 • Kika
 • Hornbach
 • Ikea
 • Centra sportowe i wellnes:
 • Narodowe Centrum Tenisowe (Národné tenisové centrum) /tenis, squash, badminton/
 • Samsung Aréna /hokej - ekstraliga/
 • Inter, Slovan Bratislava – stadiony pi³ki no¿nej,
 • hale sportowe /Mlados, PKO/
 • Jeziora naturalne /Zlaté piesky, Kuchajda, Štrkovec/
 • Relax Pro – Centrum Sportu i Wypoczynku
 • Aquapark Senec
 • Tor wyœcigów konnych w dzielnicy Petržalka
 • Kryta p³ywalnia Pasienky •    
   


  Oficiálna stránka mesta Bratislavy

  Informácie o MHD v Bratislave

  Vyh¾adávanie miest a ulíc

  Parkovanie v Bratislave

  Bratislavské kultúrne a informaèné stredisko

  All rights reserved. Hotely Plus 2010


  .:: Webmaster ::.